AbViser® AutoValve®

AbViser® AutoValve® Intra-abdominale drukmeting

Het toenemend risico op Intra-abdominale hypertensie

AbViser® AutoValve® Intra-abdominale drukmeting: Efficiënt, gestandaardiseerd monitoringsysteem met bewezen klinische nauwkeurigheid¹

Met de AbViser™AutoValve™ IAP Monitoring drukmeting kunnen meetresultaten in ongeveer 30 seconden worden verkregen. Deze gemakkelijk te verkrijgen gegevens stellen de arts in staat een drukpatroon vast te stellen en op tijd in te grijpen als dat nodig is;

  • Gestandaardiseerde gegevens – bewezen accuraatheid en reproduceerbaarheid  1

  • Automatische klep, opent vanzelf na 2 minuten –maakt afklemmen en sluiten van het kraantje overbodig

  • Gesloten systeem met spuithuls – helpt het risico op urineweginfecties die zijn gerelateerd aan katheter gebruik te voorkomen 2

  • Vroegtijdige IAH-herkenning – Regelmatige controle verbetert de uitkomsten 3,4

Intra-abdominale hypertensie (IAH: IAP>12 mmHg) komt voor bij meer dan 50% van alle chirurgische of medische IC-patiënten.5 Preventie en vroegtijdige detectie van deze aandoening is van essentieel belang om patiënten te beschermen tegen de levensbedreigende gevolgen, zoals het abdominaal-compartimentsyndroom (ACS: IAP>20 mmHg).

De WSACS – the Abdominal Compartment Society beveelt aan dat patiënten worden gescreend op risicofactoren voor IAH/ACS wanneer ze op de IC worden opgenomen en als er sprake is van nieuw ontstaan of progressief orgaanfalen. De WSACS heeft definities opgesteld waarover consensus is bereikt en deelt kennis over de diagnose en behandeling van IAH en ACS. http://archive.wsacs.org/consensus.php

Educatie en ondersteuning

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mediq Medeco, telefoon: 0800- 022 82 82 of ConvaTec Nederland, telefoon: 0348-43 69 41.

Om deze website optimaal te laten werken, zijn cookies nodig. U kunt het gebruik van cookies zelf beheren door de instructies te volgen in ‘Cookies blokkeren en vermijden’.

Umb-Web02