ConvaTec Stomadragers Panel

Leven met een stoma

Stomadragers panel

Iedere drie jaar is het op de eerste zaterdag van oktober “Wereld Stoma Dag”. Op deze dag wordt extra aandacht geschonken aan stomadragers en de uitdagingen waar zij voor staan. De volgende Wereld Stoma Dag is 6 oktober 2018.

We willen deze dag echter élk jaar aangrijpen om de belangen van stomadragers onder de aandacht te brengen. Iedere stomadrager verdient namelijk minimaal élk jaar een speciale dag waarop wordt nagedacht of, en hoe, het leven met een stoma verder kan worden verbeterd. Graag komen we in gesprek met stomadragers om inzicht te krijgen waar behoeftes liggen en te identificeren hoe we als bedrijf meer voor de stomadrager kunnen betekenen.

Met het Stomadragers Panel zullen we één- tot tweemaal per jaar bij elkaar komen, om in een informele sfeer de behoeftes van stomadragers te peilen. U kunt denken aan vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Waar loopt u als stomadrager tegenaan in het dagelijks leven? 
  • Wat verwacht u van het ziekenhuis en uw leverancier van stomamateriaal?
  • Krijgt u voldoende advies over het leven met een stoma?

Uiteindelijk zullen de ervaringen die de meeste impact hebben op het leven van stomadragers worden benoemd en zal worden getracht om deze de nodige aandacht te geven en op te lossen. De resultaten worden met alle belanghebbenden gedeeld.

Wilt u zich aanmelden voor het Stomadragers Panel? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons ConvaTec Serviceteam. Stuur een e-mail naar info.convatec@convatec.com of bel met 0800-0224444 (gratis)