Juridische kennisgeving

De inhoud van deze website is eigendom van en wordt beheerd door ConvaTec Ltd en/of ConvaTec Inc. (samen bekend als “ConvaTec”) en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechten. U mag de inhoud voor persoonlijk gebruik downloaden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is verboden. Alle auteursrechten en kennisgevingen over handelsmerken en andere eigendommen moeten intact blijven, en ConvaTec moet erkend worden als de bron van de inhoud. De inhoud mag niet anderszins gekopieerd of gebruikt worden op andere wijze zonder schriftelijke toestemming vooraf van ConvaTec.

ConvaTec zal al het redelijke doen om actuele en correcte informatie aan te bieden op de website, maar kan geen verklaring, garantie of bevestiging afgeven dat de verstrekte informatie te aller tijde volledig, actueel en correct is. ConvaTec is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website of ten gevolge van het feit dat u vertrouwt op informatie (of dit nu medische informatie is of niet) die op deze website wordt verschaft. Raadpleeg altijd een professioneel zorgverlener voordat u enige medicatie of geneesmiddel gaat gebruiken of ermee stopt. Alle geneesmiddelen waarnaar wordt verwezen zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden en u moet in geen geval vertrouwen op de inhoud van deze site om te bepalen welke medicatie of geneesmiddelen u of iemand anders gebruikt of stopt te gebruiken. Raadpleeg altijd een professionele zorgverlener (bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige, medische adviseur etc.) Wanneer u vragen of zorgen hebt met betrekking tot uw gezondheidstoestand. Voor het vermijden van twijfel zal niets in de juridische kennisgeving de aansprakelijkheid van ConvaTec beperken in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als nalatigheid van ConvaTec.

Deze website kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere sites bevatten; ConvaTec kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van sites van derden en is evenmin aansprakelijk voor enige schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die sites. Links naar andere sites worden uitsluitend geboden ten behoeve van het gemak van de bezoekers van deze website.

De handelsmerken, servicemerken, merknamen, productverpakkingen en producten die voorkomen op deze website zijn in de Verenigde Staten en internationaal beschermd. Alle handelsmerken met betrekking tot producten of diensten van ConvaTec zijn eigendom van ConvaTec Inc. Er kan geen gebruik van enige hiervan worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ConvaTec, behalve om de producten of diensten van ConvaTec te identificeren. De rechten van alle andere houders van handelsmerken worden volledig erkend.

 

Alle berichten die u stuurt naar deze internetsite of op een andere manier stuurt naar ConvaTec, per e-mail, telefoon, post, fax, sms of op een andere manier zal vertrouwelijk worden behandeld en slechts worden gebruikt door ConvaTec of andere organisaties die onder contract staan bij ConvaTec en wij/zij zullen vrijelijk (voor altijd en gratis) de inhoud van een dergelijk bericht mogen gebruiken, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die hierin wordt geopenbaard, voor ieder doel waaronder de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Deze internetsite is bedoeld voor bezoekers ouder dan 18. Deze internetsite zal niet bewust persoonlijke, identificeerbare informatie verzamelen van bezoekers van 18 jaar of jonger.

De afzender die berichten naar deze website of op een andere wijze naar ConvaTec verstuurt, zal verantwoordelijk zijn voor de inhoud en informatie in dergelijke berichten, inclusief de waarheid en nauwkeurigheid daarvan. Deze internetsite wordt geleverd als een dienst aan de bezoekers ervan. ConvaTec behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op ieder moment, voor elke reden en zonder bericht aan iemand te verwijderen, te veranderen of aan te vullen.

ConvaTec Limited
Geregistreerd kantoor:
GDC First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire CH5 2NU
Bedrijfsnr. 01309639
Een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd