Wondmateriaal

Producten

Brandwonden

Ga naar

Een brandwond is een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid, die wordt veroorzaakt door inwerking van warmte, electriciteit of chemische stoffen. De ernst van de brandwond is afhankelijk van de groote, de diepte, de plaats van de brandwond, de leeftijd van de patiënt en eventueel overig letsel. Gebruikelijk wordt de brandwond omschreven als eerste graads/oppervlakkig, tweede graads/ partial thickness of derde graads/ full thickness. Wij beschikken over een assortiment van wondverbanden welke bijdragen aan het managen van oppervlakkige tweedegraads brandwonden en hebben een fecaal management systeem welke gebruikt kan worden om met brandwonden geassocieerde complicaties te kunnen voorkomen.

 

Diabetische voet ulcers

Ga naar

Een diabetische voetulcus is een vaak voorkomende complicatie bij diabetes melitus. Een ulcus zal zich ontwikkelen wanneer er een beschadiging van de huid is welke niet neigt tot heling vanwege onderliggend lijden.  Diabetische voetulcus vereist goed wondmanagement. Hiervoor beschikken wij over de passende wondmaterialen.

Been Ulcers

Ga naar

Een beenulcus of open been is een afbreuk van weefsel/ huid op been of voet. Beenulcera worden veroorzaak door een slechte doorbloeding van de benen vanwege vaatproblemen of door onderliggend lijden welke een effectieve doorbloeding verstoren. Wij beschikken over wondmaterialen welke de behandeling van deze wonden kan faciliteren.

 

Decubitus categorie I & II

Ga naar

Stadium 1: intacte huid met niet-wegdrukbare roodheid in een bepaald gebied, meestal waar bot vlak aan oppervlakte ligt. Donkere huid laat de wegdrukbaarheid vaak slecht zien; de kleur kan wel anders zijn in omliggend gebied. Stadium 2: Verlies van opperhuid vertoont zich als een oppervlakkig open ulcus met een rood/rose wondbed zonder beslag. Kan zich ook presenteren als een intacte of gescheurde, met vocht gevulde, blaar.

Decubitus categorie III & IV

Ga naar

Stadium 3: Diepe weefsel afbreuk. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar bot, pezen of spieren zijn niet blootgesteld. Beslag kan voorkomen maar verbergt de diepte van de wond niet. Tunnelvorming en ondermijning van weefsel kan voorkomen. Stadium 4: Diep weefsel afbreuk met blootliggend bot, pezen en spieren. Wondbeslag kan voorkomen in de wond Tunnelvorming en ondermijning komen vaak voor.

Chirurgische wonden (open)

Ga naar

Open chirurgische wonden genezen door secundaire helingstendens, wat betekent dat de wond uit zichzelf zal helen door groei van granulatieweefsel vanuit de basis van de wond welke tekort aan weefsel door chirurgie weer aanvult.

Chirurgische wonden (gesloten)

Ga naar

Bij gesloten wonden worden de wondranden door hechtingen, nietjes of strips  bij elkaar gebracht en geschiedt wondheling door primaire intentie.

Skin Tear

Ga naar

Traumatische wonden aan de extremiteiten van ouderen als gevolg van alleen wrijfkrachten of cominatie van schuif- en wrijfkrachten.

Weinig tot niet exsuderende wonden

Ga naar

Low to high