Privacy beleid

Geldig vanaf: 11 mei 2018
Laatste update: 11 mei 2018

CONVATEC PRIVACYBELEID

INLEIDING   

Hieronder vindt u het privacybeleid van ConvaTec

ConvaTec Nederland B.V. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacybeleid vindt u informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt, ongeacht waar u zich op dat moment bevindt. U vindt tevens informatie over andere processen die ConvaTec uitvoert waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Verder wordt u gewezen op uw privacyrechten en op welke wijze u wettelijke bescherming geniet.

 

Dit document bevat ook een verklarende woordenlijst waarin u de betekenis vindt van een aantal begrippen die in dit privacybeleid worden gebruikt.


1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
4. COOKIES
5. DOEL VAN EN RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING
6. VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
7. INTERNATIONALE OVERDRACHT
8. GEGEVENSBEVEILIGING
9. BEWARING VAN GEGEVENS
10. UW WETTELIJKE RECHTEN
11. VERKLARENDE WOORDENLIJST
12. ALS U CONTACT WILT OPNEMEN

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID  

Dit Privacybeleid heeft tot doel u te informeren over hoe ConvaTec uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van deze website, met inbegrip van gegevens die u eventueel via deze website verstrekt bij aanmelding voor onze nieuwsbrief, aanschaf van een product of gebruik van een dienst. Ook vindt u informatie over andere methoden waarmee ConvaTec persoonlijke informatie kan verwerken, bijvoorbeeld wanneer mensen onze klantenservice bellen.   

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest in samenhang met eventuele andere kennisgevingen over billijke verwerking die we bij bepaalde gelegenheden kunnen afgeven wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken. Dit Privacybeleid vormt een aanvulling op en strekt niet tot opheffing van de andere kennisgevingen.

VERANTWOORDELIJKE  

ConvaTec is een internationale onderneming die verschillende rechtspersonen omvat in tal van landen, waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als ‘ConvaTec Group’. In het kader van dit Privacybeleid geldt dat ConvaTec Nederland B.V. te Woerden de verantwoordelijke is voor uw persoonsgegevens (en waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen met ‘ConvaTec’, ‘wij', ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

De ConvaTec Group heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld, de Concern-FG, die verantwoordelijkheid draagt voor het toezicht op vragen over dit Privacybeleid en alle andere vragen over gegevensbescherming, en heeft het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk aangewezen als overkoepelend Toezichthoudend Orgaan. De contactgegevens van de Concern-FG en het ICO vindt u hieronder:

CONTACTGEGEVENS   

Group DPO:

Email address: dataprivacy@convatec.com

Postal address: ConvaTec Group Data Protection Officer

                          Floor 7, 3 Forbury Estate

                          23 Forbury Road

                          Reading, RG1 3JH

                          United Kingdom

ICO:

E-mailadres: https://ico.org.uk/concerns/

Telefoonnummer: +44 1625 545 700

Postadres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

 

ConvaTec Nederland B.V. heeft een lokale Specialist Gegevensbescherming aangesteld voor de beantwoording van al uw vragen in het Nederlands. Contactgegevens lokale Specialist:

Neem voor onze lokale Specialist Gegevensbescherming contact met ons op:

Telefoon: 0800 – 330 00 10

E-mailadres: info.convatec@convatec.com

U hebt te allen tijde het recht bij het ICO een klacht in te dienen, of in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, Contact: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl . We zouden echter graag gelegenheid krijgen om uw punten van zorg zelf in behandeling te nemen voordat u het toezichthoudend orgaan benadert. We vragen u daarom in eerste instantie contact op te nemen met de Concern-FG of uw lokale Specialist Gegevensbescherming.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT ONS IN TE LICHTEN OMTRENT VERANDERINGEN  

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Breng ons daarom op de hoogte van veranderingen in uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons.

 

KOPPELINGEN NAAR DERDEN  

Deze website kan koppelingen naar websites en (invoeg)toepassingen van derden bevatten. Door het aanklikken van dergelijke koppelingen of het mogelijk maken van die verbindingen kunt u derden eventueel in de gelegenheid stellen gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. We bevelen aan om bij het verlaten van onze website het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

 2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, houdt in alle informatie over een persoon waaruit diens identiteit kan worden afgeleid. Daartoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Afhankelijk van de aard van uw interactie met ons kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt groeperen:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke aanduiding, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens: factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Specifieke gezondheidsgegevens: soort stoma, operatiedatum, soort producten dat u gebruikt.
 • Technische gegevens: IP-adres (internetprotocoladres), uw inloggegevens, type en versie van uw browser, tijdzone-instelling en locatie, types en versies van invoegtoepassingen in uw browser, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparatuur die u gebruikt om deze website te bezoeken.
 • Gebruikersprofielgegevens: uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden in enquêtes.
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor ontvangst van marketingberichten van ons en door ons geselecteerde derden, en uw communicatievoorkeuren.

Telkens als er gegevens worden verzameld, zullen we volledig inzichtelijk optreden en u meedelen welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel.

 

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT  

Indien wij persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de voorwaarden van een met u gesloten contract en u nalaat deze gegevens op verzoek te verstrekken, is het mogelijk dat wij het met u afgesloten of af te sluiten contract niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld voor het leveren van goederen of diensten). In dat geval is het mogelijk dat we genoodzaakt zijn een door u van ons te betrekken product of dienst te annuleren als die situatie zich op zeker moment voordoet.

 

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via directe en indirecte interacties. U kunt ons uw Identiteit, contactinformatie, gezondheidsgerelateerde gegevens en financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door met ons te corresponderen per post, telefonisch, via e-mail of andere kanalen. Daaronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 

 • een proefproduct aanvraagt;
 • een account op onze website aanmaakt;
 • zich aanmeldt voor een dienst, programma of publicatie;
 • marketingmaterialen over producten, diensten of evenementen aanvraagt;
 • zich inschrijft voor een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft.

   

4. COOKIES

Het is mogelijk dat wij informatie op uw computer opslaan met behulp van een door uw browser ondersteunde ‘cookies’-techniek. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die voor diverse doeleinden worden ingezet, waaronder: helpen bij inloggen (bijv. terughalen van uw gebruikersnaam bij inschrijven of inloggen); terughalen van bepaalde gebruikersvoorkeuren; ons helpen meer inzicht te krijgen in hoe mensen onze website gebruiken; en ons helpen onze website te verbeteren. Soms kan deze informatie ons helpen om de inhoud van de website op uw interesses af te stemmen of te voorkomen dat wij u bij een vervolgbezoek aan onze website om dezelfde informatie vragen. De cookies die door onze websites worden geplaatst, worden ook alleen door onze websites gebruikt. Als u het gebruik van cookies wilt weigeren of beperken, kunt u dat instellen bij de opties van uw internetbrowser. Het is echter mogelijk dat bepaalde pagina’s op deze website dan niet meer goed werken. Voor meer informatie over cookies kunt u op de volgende link klikken om ons Cookiebeleid te lezen.

 

WEBBAKENS

Een ‘webbaken’ is een transparante GIF-afbeelding (Graphics Interchange Format) of pixeltag die organisaties op hun websites plaatsen om ondernemingen die zich bezighouden met reclame of publieksmetingen op internet te helpen bij de analyse van hun reclamecampagnes en algemene gebruikspatronen van bezoekers van hun websites. Wij gebruiken webbakens op sommige websites. Tenzij in dit Privacybeleid anders is beschreven, zullen wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan niet-gelieerde derden.

 

LOGBOEKREGISTRATIE VAN WEBSERVERS EN IP-ADRESSEN

Onze website houdt, al dan niet met behulp van cookies, gebruikersgegevens bij, zoals het bronadres waar een paginaverzoek vandaan komt (bijvoorbeeld uw IP-adres of domeinnaam), de datum en het tijdstip van het paginaverzoek, de eventuele verwijzende website en andere URL-parameters (bijvoorbeeld zoekcriteria). Deze gegevens gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in het algemene gebruik van de website en om vast te stellen welke gedeeltes van onze website het liefst worden bekeken door bezoekers (bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken aan die gedeeltes). Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en door ons gebruikt voor statistische rapportage.

 

5. DOEL VAN EN RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel dat we vermelden op het moment dat de gegevens worden verzameld en wanneer de wet ons dat toestaat. Doorgaans zullen we uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 

 • Gevallen waarin we het met u gesloten of te sluiten contract moeten uitvoeren.
 • Gevallen waarin het nodig is vanwege onze legitieme belangen en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan onze belangen.
 • Verplichtingen waaraan we op grond van wet- of regelgeving gehouden zijn.
 • Gevallen waarin u toestemming hebt verleend.

 

Hieronder volgt in tabelvorm een beschrijving van de manieren waarop we uw persoonsgegevens mogen gebruiken en welke rechtsgrondslagen van toepassing zijn. De tabel geeft ook aan wat onze eventuele legitieme belangen zijn, indien relevant.

 

Doel/activiteit

 

Soort gegevens

 

Rechtsgrondslag voor verwerking, met inbegrip van grondslag voor legitiem belang

 

U inschrijven als nieuwe klant

 

(a) Identiteit

(b) Contact

 

Uitvoering van een contract met u

 

Uw order verwerken en leveren, waaronder:

(a) Betalingen, kosten en heffingen beheren

 

(b) Het aan ons verschuldigde bedrag innen en verhalen

 

 

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

 

 

 

(a) Uitvoering van een contract met u

 

(b) Noodzakelijk vanwege onze legitieme belangen (verhalen van schulden aan ons)

 

Om onze producten en diensten te verbeteren kunnen we u vragen deel te nemen aan een enquête

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik van product/dienst

 

Toestemming

 

 

U in staat stellen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

Uitvoering van een contract met u

 

 

 

Ons bedrijf en deze website beheren en beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeembeheer, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

 

Noodzakelijk vanwege onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van het concern).

 

Voldoen aan een voorschrift voor een medisch hulpmiddel dat door een zorgprofessional aan u is voorgeschreven.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Gezondheidsgegevens

 

Toestemming

Gebruik van gegevensanalyses ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen.

 

(a) Technisch

(b) Gebruik

 

Noodzakelijk vanwege onze legitieme belangen (om categorieën klanten voor onze producten en diensten te definiëren, onze website actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en als basis voor onze marketingstrategie)

 

U suggesties en aanbevelingen geven over goederen of diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

 

Toestemming

 

 

MARKETING  

We streven ernaar u keuzes te bieden ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name omtrent marketing en reclame. We zullen u van tijd tot tijd marketingberichten sturen als u informatie bij ons hebt aangevraagd of hebt ingestemd met het toesturen van marketingmaterialen.

U kunt ons te allen tijde vragen u geen marketingmaterialen of berichten meer te sturen door in een ontvangen marketingbericht te klikken op de link ‘afmelden’, of door op een voor u geschikt moment contact met ons op te nemen. 

Als u ervoor kiest deze marketingberichten niet te ontvangen, dan heeft dat geen gevolgen voor persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in verband met de aanschaf van een product/dienst, probleem met betrekking tot productveiligheid, ervaring met een product/dienst, of andere transacties.

 

6. VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het zou nodig kunnen zijn uw persoonsgegevens te delen met de hieronder genoemde partijen voor de in de tabel in rubriek 4 vermelde doeleinden.

 • Interne derden zoals omschreven in de Verklarende woordenlijst.
 • Externe derden zoals omschreven in de Verklarende woordenlijst.
 • Derden waaraan we delen van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen zouden kunnen verkopen, overdragen, dan wel waarmee we delen van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen zouden kunnen samenvoegen. Ook zouden we andere bedrijven kunnen overnemen of met andere bedrijven kunnen fuseren. Als er een verandering in ons bedrijf optreedt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit Privacybeleid.

Wij stellen aan alle derden als eis dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en daar conform de wet mee omgaan. We staan externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en overeenkomstig uw instructies.

 

7. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Afhankelijk van het soort gegevens en het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, kunnen we uw persoonsgegevens delen binnen de ConvaTec Group. Vanwege het internationale karakter van de ConvaTec Group kunnen uw gegevens daarom worden overgedragen naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In geval van een overdracht van gegevens tussen dochterondernemingen binnen de ConvaTec Group zal worden gewaarborgd dat persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als in Europa door de ontvangende ConvaTec-rechtspersoon te verplichten tot naleving van gegevensbeschermingseisen die gelijkwaardig zijn aan de eisen in de AVG.

Daarnaast zijn veel van onze externe dienstverleners (bijvoorbeeld consultants voor IT-ondersteuning of marketingagenten) gevestigd buiten de EER. Voor verwerking van uw persoonsgegevens door hen is het daarom nodig de gegevens naar een bestemming buiten de EER over te dragen.

Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan dergelijke derden buiten de EER, waarborgen we een vergelijkbare mate van bescherming van die gegevens door gebruik te maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Zie Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries voor meer informatie:

Daarnaast geldt dat, indien we in de VS gevestigde dienstverleners gebruiken, we gegevens aan hen mogen overdragen als zij zijn aangesloten bij het ‘Privacy Shield’-verdrag, wat betekent dat ze verplicht zijn dezelfde bescherming te hanteren voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de Europese Unie en de VS. Zie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke mechanismen die we gebruiken voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar partijen buiten de EER.

 

8. GEGEVENSBEVEILIGING

We hanteren passende beveiligingsmaatregelen ter preventie van onbedoeld verlies of gebruik van, dan wel onbevoegde inzage, wijziging of openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derden voor wie dit beroepshalve noodzakelijk is. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen na instructie van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hanteren procedures voor het omgaan met eventuele vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens en zullen u en, indien van toepassing, de toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk als we daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

9. BEWARING VAN GEGEVENS

HOE LANG ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?  

We zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van de naleving van alle wettelijke eisen en eisen op het gebied van boekhouding of verslaglegging.

Om de juiste bewaringsperiode voor persoonsgegevens te bepalen, kijken we naar de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd(e) gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden via andere wegen kunnen realiseren, en de toepasselijke wettelijke eisen.

Details van bewaringsperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn te vinden in ons bewaringsbeleid, dat u kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) ten behoeve van (statistisch) onderzoek. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd blijven gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

 

10. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u op grond van wetten betreffende gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Klik op onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 • Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op portabiliteit van persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming.

Als u gebruik wenst te maken van één of meer van bovenstaande rechten, neemt u dan contact met ons op.

IN DE REGEL GEEN VERGOEDING VEREIST  

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of uitoefening van enig ander toepasselijk recht). We kunnen echter om een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek overduidelijk ongegrond of buitensporig is of als u een verzoek herhaaldelijk indient. Een andere mogelijkheid is dat we in die gevallen kunnen weigeren uw verzoek in te willigen.

WAT WE EVENTUEEL VAN U NODIG HEBBEN   

Het kan eventueel nodig zijn om specifieke informatie van u te vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in uw persoonsgegevens (of uitoefening van enig ander toepasselijk recht) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te waarborgen dat persoonsgegevens niet worden onthuld aan iemand die daar geen recht toe heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie te vragen omtrent uw verzoek zodat we u eerder een reactie kunnen geven.

REACTIETERMIJN  

We proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Het kan incidenteel voorkomen dat het langer dan een maand duurt als uw verzoek zeer complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

 

11. VERKLARENDE WOORDENLIJST

RECHTSGRONDSLAG  

Legitiem belang: Het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en aansturen van bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen dat we u het/de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele gevolgen voor u (zowel in positieve als negatieve zin) en uw rechten afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken geen persoonsgegevens voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of verwerking wettelijk verplicht of toegestaan is). U kunt meer informatie krijgen over hoe we, met betrekking tot specifieke activiteiten, onze legitieme belangen afwegen tegen eventuele gevolgen voor u door contact met ons op te nemen.

Contractuitvoering: verwerking van gegevens wanneer dat nodig is om een contract te kunnen uitvoeren waarin u een partij bent, dan wel stappen die we zetten op uw verzoek voordat een dergelijk contract wordt gesloten.

Naleving van een verplichting op grond van wet- of regelgeving: verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de naleving van een verplichting op grond van wet- of regelgeving die op ons van toepassing is. 

DERDEN  

INTERNE DERDEN  

Andere bedrijven binnen de ConvaTec Group die kunnen optreden als gezamenlijke verantwoordelijken of verwerkers (afhankelijk van de aard van de gegevensverwerking) en die bijvoorbeeld IT- en systeembeheerdiensten verlenen.

EXTERNE DERDEN  

 • Als verwerker optredende dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken, waaronder juristen, bankiers, auditors en verzekeraars die die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankieren, juridische zaken, verzekeringen en accountancy.
 • Belastingautoriteiten, toezichthouders en andere bevoegde instanties die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken die onder bepaalde omstandigheden verslagen moeten laten opstellen van verwerkingsactiviteiten.

UW WETTELIJKE RECHTEN  

U hebt de volgende rechten:

    Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (veelal genoemd ‘toegangsverzoek van betrokkene’). Daarmee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u hebben en controleren of we de gegevens op rechtmatige wijze verwerken. 

    Verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens die we over u hebben. Daarmee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, rectificeren. Mogelijk moeten we echter wel de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

    Verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarmee kunt u ons vragen persoonsgegevens te wissen of verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt tevens het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als u uw recht op bezwaar tegen verwerking (zie hieronder) met succes hebt uitgeoefend, als we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of als de lokale wet vereist dat we uw persoonsgegevens verwijderen. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat het omwille van specifieke juridische redenen niet altijd mogelijk is uw verzoek in te willigen.

    Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde) en uw specifieke situatie aanleiding geeft bezwaar te willen maken tegen verwerking op grond van dit recht, omdat u vindt dat het uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. U hebt tevens het recht bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. In bepaalde gevallen kunnen we aantonen dat er overtuigende legitieme redenen zijn voor het verwerken van uw informatie die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

    Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarmee kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten als sprake is van de volgende scenario’s: (a) als u de nauwkeurigheid van de gegevens wilt vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij ze verwijderen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren terwijl wij ze niet meer nodig hebben, omdat u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen op te stellen, in te stellen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of we zwaarder wegende legitieme redenen hebben voor het gebruik van de gegevens.

    Recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens. We verstrekken u, of een door u aangewezen derde, uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbaar formaat. NB: dit recht is slechts van toepassing op geautomatiseerde informatie waarbij u in eerste instantie met het gebruik ervan hebt ingestemd of waarbij we de informatie hebben gebruikt voor de uitvoering van een contract met u.

    Het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken indien we afhankelijk zijn van uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die plaatsvindt voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. We zullen u daarover inlichten op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

12. ALS U CONTACT WILT OPNEMEN

De ConvaTec Group heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld, de Concern-FG, die verantwoordelijkheid draagt voor het toezicht op vragen over dit Privacybeleid en alle andere vragen over gegevensbescherming, en heeft het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk aangewezen als overkoepelend Toezichthoudend Orgaan. De contactgegevens van de Concern-FG en het ICO vindt u hieronder:

 

 

CONTACTGEGEVENS  

Group DPO:

Email address: dataprivacy@convatec.com

Postal address: ConvaTec Group Data Protection Officer

                          Floor 7, 3 Forbury Estate

                          23 Forbury Road

                          Reading, RG1 3JH

                          United Kingdom

ICO:

E-mailadres: https://ico.org.uk/concerns/

Telefoonnummer: +44 1625 545 700

Postadres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

 

 

ConvaTec Nederland B.V. heeft een lokale Specialist Gegevensbescherming aangesteld voor de beantwoording van al uw vragen in het Nederlands. De contactgegevens zijn als volgt:

Neem voor onze lokale Specialist Gegevensbescherming contact met ons op:

Telefoon: 0800 – 330 00 10

E-mailadres: info.convatec@convatec.com

Postbus 395

3440 AJ Woerden

U hebt te allen tijde het recht bij het ICO een klacht in te dienen, of de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, Contact: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl We zouden echter graag gelegenheid krijgen om uw punten van zorg zelf in behandeling te nemen voordat u naar de toezichthouder stapt. We vragen u daarom in eerste instantie contact op te nemen met de Concern-FG of uw lokale Specialist Gegevensbescherming.

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 ConvaTec Inc.