Klinisch bewijs

DuoDERM® wondverband

Met de inzet van DuoDERM® verband heeft men de voordelen bewezen voor wondgenezing en biedt deze een goede toepassing binnen uw zorgprotocol.

DuoDERM® verbanden hebben een verbeterde genezing van chronische wonden aangetoond in vergelijking met traditionele verbanden en andere hydrocolloïd.

Day, et al. 1995

Er zijn aanwijzingen dat er met GranuFLEX®- en DuoDERM®-verbanden een grotere kans is op verbetering van de wond dan met andere hydrocolloïd verbanden bij de behandeling van decubitus.

In een prospectief, gecontroleerd, multicentrisch klinisch onderzoek onder 52 patiënten is het volgende waargenomen:3

  • Bij 41 van de 52 patiënten was sprake van verbeterde wonden bij gebruik van DuoDERM®‑verbanden ten opzichte van 31 van de 51 patiënten die met Tegasorb™* (een hydrocolloïdverband) werden behandeld.
Singh, et al. 2004

In een meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken naar occlusieve hydrocolloïdverbanden ten opzichte van conventionele gaasverbanden bij het genezingsproces van chronische wonden komt het volgende naar voren:4

  • Analyse van de elf artikelen die aan de inclusiecriteria voldeden, wees uit dat volledige genezing optrad bij 51% van de ulcera in de hydrocolloïd-groep ten opzichte van 38% in de conventionele groep.
  • Een evaluatie van economische onderzoeken naar wondverzorging toonde aan dat GranuFLEX®- en DuoDERM®-verbanden de algehele kosten van de zorg kunnen verlagen en kosteneffectief zijn voor de behandeling van decubitus en beenzweren.

Onderstaand een overzicht van economische studies in wondverzorging die hebben aangetoond dat DuoDERM® verbanden de totale kosten van de zorg kunnen verminderen en is tevens kosteneffectief voor het managen van decubitus en ulcus cruris.

Kerstein, et al. 2001

Een kostenonderzoek door Kerstein et al.5 concludeerde dat:

  • de kosten per genezen veneuze ulcus in een periode van 12 weken lager waren voor GranuFLEX®- en DuoDERM®-verbanden dan voor geïmpregneerde gaasverbanden;
  • GranuFLEX®- en DuoDERM®-verbanden kosteneffectiever waren dan concurrerende hydrocolloïdverbanden en gaasverbanden met zoutoplossing voor de behandeling van decubitus gedurende een periode van 12 weken.
European pressure ulcer guidelines

In de richtlijnen van het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en het National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) wordt het gebruik van hydrocolloïdverbanden voor de behandeling van decubitus aanbevolen.

Categorie/stadium I: intacte huid met lokale roodheid die niet kan worden weggedrukt, meestal op een botachtig, uitstekend gedeelte. Op een donker gepigmenteerde huid kan mogelijk niet worden waargenomen of roodheid kan worden weggedrukt; de kleur kan verschillen van de omliggende huid.

“Overweeg het gebruik van hydrocolloïdverbanden om delen van het lichaam te beschermen waar sprake is van risico op wrijvingsletsel of risico op door de tape veroorzaakt letsel (bewijskracht = C).”

Categorie/stadium II: gedeeltelijk verlies van de dermis dat zich presenteert als een oppervlakkige open ulcus met een rood/roze wondbed zonder dood weefsel. Het kan zich ook presenteren als een intacte of open/opengescheurde blaar gevuld met serum.

“Gebruik hydrocolloïdverbanden voor schone decubituswonden van categorie/stadium II op lichaamsdelen waar ze niet oprollen of smelten (bewijskracht = B).”

*Tegasorb™ is een handelsmerk van de 3M Company.