me+ Vitaliteits programma

me+ service programma

Uit onderzoek* is gebleken dat stomapatiënten over het algemeen minder actief zijn na hun operatie en bang zijn een parastomale hernia op te lopen, of zichzelf pijn te doen.

Een actief herstel na de operatie helpt onderstaande problemen te minimaliseren:

  • Passieve patiënten lopen het risico op andere chronische gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekte, kanker, obesitas en diabetes en hebben een verhoogd risico op depressie en angst.
  • Risicofactoren voor een parastomale hernia zijn onder andere spierzwakte en obesitas. Patiënten die minder actief zijn, hebben een verhoogd risico op een parastomale hernia.
  • Het onderzoek toonde aan dat kennis vaak ontbreekt om patiënten te adviseren over hun revalidatie, waardoor zij onvoldoende ondersteuning vanuit het ziekenhuis krijgen, op het gebied van beweging.

* Data opvraagbaar

Hier leest u meer over de voordelen die het Vitaliteits programma voor u kan bieden.

Volg ook de training voor een optimaal herstel van uw patiënt!